Гараж, 18 м²
420000
6462
Тобольск
 Гараж, 20 м²
280000
4308
Тюмень
Машиноместо, 17 м²
1900000
29231
Ялта
 Гараж, 26 м²
55000
846
Магадан
Гараж, 23 м²
500000
7692
Нарьян-Мар
 Гараж, 18 м²
50000
769
Астрахань
Гараж, 24 м²
100000
1538
Камызяк
 Машиноместо, 20 м²
600000
9231
Сыктывкар
Гараж, 28 м²
100000
1538
Усинск
 Машиноместо, 17 м²
1230000
18923
Новосибирск
 Гараж, 18 м²
208000
3200
Новосибирск
Машиноместо, > 30 м²
1250000
19231
Новосибирск
Гараж, 24 м²
125000
1923
Новый Уренгой
 Машиноместо
590000
9077
Новый Уренгой
 Гараж
300000
4615
Ноябрьск