Гараж, 18 м²
420000
6462
Тобольск
 Гараж, 20 м²
280000
4308
Тюмень
 Гараж, 26 м²
55000
846
Магадан
Гараж, 23 м²
500000
7692
Нарьян-Мар
 Гараж, 18 м²
50000
769
Астрахань
Гараж, 24 м²
100000
1538
Камызяк
Гараж, 28 м²
100000
1538
Усинск
 Гараж, 18 м²
208000
3200
Новосибирск
Гараж, 24 м²
125000
1923
Новый Уренгой
 Гараж
300000
4615
Ноябрьск
Гараж, 30 м²
770000
11846
Путевка
 Гараж, 27 м²
350000
5385
Брянск
Гараж, 24 м²
220000
3385
Ярославль