Гараж
1800
28
Ульяновск
 Гараж, 30 м²
1700
26
Курган
 Гараж, 19 м²
3000
46
Смоленск
Гараж, 18 м²
3500
54
Черкесск
Гараж, 18 м²
3000
46
Санкт-Петербург
 Гараж, 18 м²
3750
58
Санкт-Петербург
Гараж, 18 м²
5000
77
Санкт-Петербург
 Гараж, 25 м²
1500
23
Невель
 Гараж, 21 м²
1500
23
Псков
 Гараж
3500
54
Биробиджан
Гараж, > 30 м²
1300
20
Воткинск
 Гараж, 30 м²
9000
138
Набережные Челны
Гараж, 21 м²
3000
46
Котлас
 Гараж, 20 м²
3500
54
Маслова Пристань